"Onze filosofie richt zich op drie pijlers: eenvoud, functionaliteit en betaalbaarheid."


GROOT EN KLEIN

Met de toenemende aandacht voor extramurale zorg groeit ook het marktaandeel van Vahlkamp. Ondanks dat gegeven blijven wij ook voor kleinere groepen zorgbehoevenden investeren in nieuwe ontwikkelingen. Voorbeeld daarvan is de zeer innovatieve Epi Watcher dat is ontwikkeld om zowel de epileptische patiënt als de mantelzorgers in staat te stellen om beter van hun nachtrust te kunnen genieten.

BETAALBAAR

Vahlkamp ontwikkelt en produceert volledig in eigen beheer. Door de rechtstreekse levering aan de eindgebruiker kunnen wij onze systemen aanbieden tegen zeer concurrerende prijzen. Onze interne organisatiestructuur stelt ons bovendien in de gelegenheid om naast onze standaard productenlijn ook specifiek op maat gemaakte systemen te ontwikkelen.

DUURZAAM

Werken aan productontwikkeling in de zorgsector vraagt om een zekere mate van ideëel ondernemerschap. Vahlkamp realiseert zich dat terdege. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap kenmerken onze werkwijze al 30 jaar.

Uber uns
vahlkamp Productoverizcht Service Testimonials