Aanpassingen, ook voor mensen met verlammingsverschijnselen, handfunctieproblemen e.a.
 

Draadloos maatwerk

Aanpassingen, ook voor mensen met verlammingsverschijnselen, handfunctieproblemen e.a.

Op verzoek van onze cliënten zijn wij continu op zoek naar mogelijkheden om onze bestaande productenrange uit te breiden met nieuwe toepassingen. Zo is de Teleroep, na een aanpassing in het najaar van 2010, ook geschikt voor patiënten met verlammingsverschijnselen.

Voor mensen met een dwarslaesie of andere verlammingsverschijnselen was de Teleroep dus dusver niet bruikbaar. Met de ontwikkeling van twee additionele instrumenten en een aanpassing van de software is daar nu verandering in gekomen. Patiënten met spierzwaktes of verlammingen kunnen voortaan gebruikmaken van een flexibele blaasbuis die de Teleroep activeert. Deze buis is eenvoudig aan het bed te monteren. Voor patiënten die niet of moeilijk kunnen blazen, is een microswitch onder de naam 'buddy button' ontwikkeld. De patiënt kan dan door middel van kleine bewegingen van het hoofd de Teleroep activeren.

Speciale schakelaars

De door Vahlkamp ontwikkelde schakelingen en schakelaars werken in de praktijk optimaal voor onze doelgroepen. Continu marktonderzoek bij onze gebruikers heeft echter ook in 2010 weer geleid tot de ontwikkeling van nieuwe schakelaars, waardoor onze producten nog beter aansluiten, ook bij kleinere doelgroepen.

Geruststelling

Stressed Patiënts. Het is een wetenschappelijk gebezigde term die bijzonder onvriendelijk klinkt. Het geeft aan dat bepaalde patiײ³ëntengroepen, door diverse oorzaken, een verhoogd stresspatroon hebben. Speciaal voor deze groep heeft Vahlkamp een nieuwe toevoeging ontwikkeld voor de Teleroep. Patiënten die tot deze doelgroep behoren, krijgen, indien deze module is geïnstalleerd, een geruststellingsboodschap te horen. Zo weten zij dat hun signaal is overgekomen en dat hulp onderweg is.

Nadering

Handfunctieproblemen maken het voor sommige oudere patiënten soms moeilijk om de Teleroep goed te bedienen. Met de komst van de naderingsschakelaar komt daar een einde aan. Met deze schakelaar hoeft de patiënt de Teleroep niet meer aan te raken, maar is de benadering van het apparaat voldoende. Uiteraard kan per patiënt bekeken worden welke afstemming leidt tot het meest optimale resultaat.